PROHLÁŠENÍ

PROHLÁŠENÍ

Informace
Informace obsažené na této internetové stránce slouží výhradně k poskytování informací. Společnost Humanus Holding AG se snaží udržovat informace na této internetové stránce co nejaktuálnější; neodpovídá však za případné chyby nebo opomenutí. Vyhrazujeme si právo kdykoli provádět změny. Společnost Humanus Holding AG dále nenese odpovědnost za obsah jiných webových stránek, bez ohledu na to, zda odkazují na tuto internetovou stránku nebo zda tato internetová stránka vytváří odkazy na tyto stránky.

Obsah
Přenosem informací obsažených na této internetové stránce se nerozumí jejich užití a přijetím takových informací nevzniká klientský vztah mezi uživatelem a společností Humanus Holding AG

E-maily
Přestože se snažíme s e-maily zpracovávat rychle, jejich přijetí může být ovlivněno technickými nebo provozními důvody. V důsledku toho nemůže společnost Humanus Holding AG převzít žádnou záruku za včasné nakládání s e-maily.

Žádáme vás o zasílání naléhavých či důležitých zpráv poštou, faxem nebo kurýrem. Rádi bychom vás dále upozornili, že z technických důvodů komunikace prostřednictvím e-mailu není bezpečná ani důvěrná. Společnost Humanus Holding AG odmítá jakoukoli odpovědnost v případě zneužití nebo porušení ustanovení o ochraně údajů a povinností mlčenlivosti klientů, která by mohla vzniknout v rámci užívání e-mailu.

I přes pečlivou kontrolu nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Za obsah těchto stránek odpovídá výhradně.